เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

แจ้งเลิกกิจการมีสินค้าคงเหลือ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือ ณ วันเลิกประกอบกิจการ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรือแจ้งเลิกประกอบกิจการ ตามมาตรา 78/3 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)  
สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่ เช็คประ พระธาตุพระลอ