ภาษีขาย คือภาษีอะไรค่ะ

ภาษีขาย คืภาษีอะไรค่ะ wanwan033
ตอบ: ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าของสินค้าและบริการ ที่มาซึ่งรายได้ของกิจการค่ะ ซึ่งกิจการจะต้องนำภาษีขายยื่น แบบ ภ.พ.30 ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
10 นิสัยแย่ๆที่ทำให้สาว30+ ยิ่งดูแก่กว่า บริษัทมีสวัสดิการอาหารให้พนักงาน นำภาษีซ