เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ในการตัดหนี้สูญจะต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรหรือไม่

          ไม่ต้องแจ้งต่อกรมสรรพากร แต่เงื่อนไขการตัดหนี้สูญต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) และที่แก้ไขเพิ่มเติม​
สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ได้ทำข้อตก ประชาคมอาเซียน