ค่าขนส่ง กับ ค่าเดินทาง ควรใช้คำไหนในการออกใบกำกับภาษี

ค่าขนส่ง กับ ค่าเดินทาง ควรใช้คำไหนในการออกใบกำกับภาษี บริษัทจดทะเบียนการค้าแบบซื้อมา-ขายไป wanwan027
การจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา ผู้ผลิตยาสูบนำใบยาที่เหลือจากการผลิตบุหร