บ้านแปลกจากทั่วโลกไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในสิงคโปร์