เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน โดยผู้จ่ายดอกเบี้ยเป็นผู้รับภาระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแทนบริษัท บริษัทจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร

          ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ผู้กู้ออกให้กับบริษัท ถือเป็นรายรับค่าดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทจะต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย
ห้ามกินน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือน จริงหรื รับจดทะเบียนบริษัท เลย