เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

แบบ ภ.ง.ด.2 ไม่มีเงินภาษีที่ต้องชำระจะต้องยื่นแบบหรือไม่

          การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อคำนวณแล้วไม่มีภาษีต้องหักนำส่ง ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ต้องยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด​
บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการรับซ่อมรถยนต์ บริษัทแจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ