เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ร่วมกันซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน และไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ซื้อ แต่มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านในปี 2552 ต่อมาได้หย่าระหว่างปีภาษี2552 ขอทราบว่า สามีภริยาสามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ค่าซื้อบ้านไม่เกิน 300,000 บาท ได้คนละเท่าใด

          หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากได้จดทะเบียนหย่าระหว่างปี  ซึ่งต้องยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน ถือเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ก่อนแล้ว ถึงแม้จะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ซื้อร่วมกันก็ตาม ให้สามีและภริยา ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามข้อ 3 และข้อ 7(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)
สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ร่วมกันซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน และไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ซื้อ แต่มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านในปี 2552 ต่อมาได้หย่าระหว่างปีภาษี2552 ขอทราบว่า สามีภริยาสามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ค่าซื้อบ้านไม่เกิน 300,000 บาท ได้คนละเท่าใด
บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิก