เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี

             วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง กิจการมีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 20 ปี กิจการแสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชี โดย

 

เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น)

        เครดิต เงินสดหรือธนาคาร

 

ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี โดย

เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย)

          เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

องค์กรมีสถานะเป็นสมาคมที่ไม่หากำไร (not- สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ร่วมกันซื้