กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน

กรณีกรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า แล้วถ้าไม่นำมาใช้ จะเป็นอะไรไหม


ในกรณีที่ขาดทุน ตอนกรอก ภงด.50 ไม่ต้องนำผลขาดทุนสะสมยกหรือของปีก่อนมาใส่

ของดีประจำจังหวัดยโสธร วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล