เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

พนักงานเสียชีวิต บริษัทจ่ายเงินทดแทนให้ทายาทตามคำสั่งกรมแรงงาน เงินทดแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ทายาทถือเป็นเงินได้ประเภทใด และหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          การจ่ายเงินทดแทนของบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายตามกฎหมายแรงงาน ถือเป็นเงินได้ เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่สามารถเข้าไปยื่นแบบ บภ.08 ได้ ระบบแจ้ การลดทุนทำได้กี่วิธี