ปรับแบบ ยื่นภาษีขายไว้เกินต้องทำอย่างไรค่ะ

ยื่นภาษีขายไว้เกินค่ะ ต้องทำหรือปรับปรุงอย่างไรค่ะ
ตอบ: +++ต้องยื่นแบบปรับปรุง (เพิ่มเติม) เข้าไปค่ะ :D
ทุน/ส่วนของผู้ถือหุ้น อาหารลดน้ำหนักที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกั