ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่? ตอบ : ห้างหุ้นส่วน ทั้ง 2 ประเภท ต้องจดทะเบียนตราด้วย
บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเอดส์แ การบัญชีตามความรับผิดชอบ ความหมาย บทความ