ได้ทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือปรากฏว่า มีสินค้าคงเหลือที่นับจริง มากกว่าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จะต้องทำอย่างไร

          ให้บันทึกรับเข้าไปในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เทคนิคเลือกไฟสวย เพิ่มบรรยากาศให้บ้านคุณ สยบความอ้วน ด้วย 7 วิธีวิ่งเพื่อลดไขมัน