เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถจะทำเป็นใบกำกับภาษี เอกสารออกเป็นชุด ได้หรือไม่

          การจัดทำใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” จะต้องจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ บริษัทมีพนักงานเป็นคนต่างด้าว ต้องยื่นแบ