รายได้เกิน 1 ล้านบาทควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่

รายได้เกิน 1 ล้านบาทควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่
ตอบ: ก่อนอื่นต้องดูจุดประสงค์ที่เราจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะว่า จดจดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร แต่ถ้ารายได้ประมาณ 1 ล้านบาท แนะนำว่าควรจด เพราะนิติบุคคลจะประหยัดภาษีได้มากกว่า บุคคลธรรมดาค่ะ
วิธีดูบิล สำนักงานบัญชี นนทบุรี