เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ขายรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร บันทึกบัญชีขายสินทรัพย์

ขายรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร?

ก่อนที่จะบันทึกการซื้อขายได้ ต้องดูก่อนว่า ณ วันที่ซื้อ รถยนต์มาใช้ในกิจการบันทึกบัญชีอย่างไร?

เมื่อบริษัทซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ และจะพูดถึงในกรณีที่บริษัทเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องคำนึงอยู่ 2 อย่าง ในการบัญชีทึกบัญชี คือ

1.การบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อมา

2.การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์

ณ วันที่ซื้อมา กิจการจะต้อง บันทึกบัญชี ดังนี้

Dr.รถยนต์  xxx.-

ภาษีซื้อ  xxx.-

     Cr.เงินสด/เจ้าหนี้  xxx.-

ณ วันที่คิดราคาค่าเสื่อม จะบันทึก บัญชีตามนี้

Dr.ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์  xxx.- 

     Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์  xxx.-

เมื่อบริษัททำการขายรถยนต์ที่ใช้ในกิจการทิ้ง จะบันทึกบัญชีอย่างไร?

มีอยู่ 2 กรณี หลักๆ คือ

1.ณ วันที่ขาย ขายได้กำไร

Dr.เงินสด/ลูกหนี้   xxx.-

กำไร/ขาดทุนจากการขายรถยนต์ (ผลต่าง)    xxx.-

ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ (ถ้าเหลือ)   xxx.-

     Cr. รถยนต์  xxx.-

          ภาษีขาย  xxx.- 

2.ณ วันที่ขาย ขายขาดทุน

Dr.เงินสด/ลูกนี้   xxx.-

ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ (ถ้าเหลือ)   xxx.-

     Cr. รถยนต์    xxx.-

          กำไร/ขาดทุนจากการขายรถยนต์ (ผลต่าง)     xxx.-

          ภาษีขาย   xxx.- 

   

ข้อมูลจังหวัดพัทลุง บริษัทมีรายได้ทั้งจากกิจการสำนักงานปฏิบั