มูลนิธิบริจาคเงินให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยสถานทูตนำเงินไปใช้สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส มูลนิธิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในไทย เมื่อมูลนิธิบริจาคเงินให้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ​
ผักบุ้ง กับเมนูอาหารที่แสนอร่อยจากผักสีเ บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร