วัดศรีรองเมือง

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.00บ้านท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดีที่ร่ำรวยจากการทำไม้สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่จำหลักลวดลายประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีต วิจิตรสวยงามที่มา บทความ : ททท.Related Posts via Categoriesศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน (1)ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา (1)ตลาดรัษฎา (1)วัดม่อนพญาแช่ หรือพระยาแช่ (1)วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (1)
ตอบ: [center] wanwan013 wanwan027[/center]
เงินได้ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ระบุชื่อ วัยรุ่นกับการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จใน