ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ

ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ ถ้าขายไม่ได้ต้องขายให้ใครค่ะ wanwan021
ตอบ: ขายให้กับ กรรมการหรือว่าหุ้นส่วนค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan029
งบการเงิน (Financial Statement) ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษร ญ ลงบนแบบพิมพ์ที่