บริษัทเช่ารถเครนพร้อมคนขับมายกเครื่องจักรในโรงงานโดยมีสิทธิ์ครอบครองรถ และมีการกำหนดระยะเวลาในการเช่า จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          ถือเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะจ่ายให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5  ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ     
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
เล็บสวยได้ด้วยนมสดที่คุณเองอาจจะไม่เชื่อ ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร