ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว wanwan038
ตอบ: wanwan032 wanwan032 wanwan032 wanwan032
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดเก็บสินค บริษัทให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน หากใบเสร็