บริษัทเปิดสาขาเพิ่มต้องแจ้งกรมสรรพากรขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสาขาหรือไม่

          ไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใหม่ สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสำนักงานใหญ่ได้​
เงินได้ที่พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งผู้เชี่ ให้เช่ารถยนต์ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่