เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

รายงานภาษีซื้อ-ขาย จัดทำเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

          การลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ จะลงรายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตามข้อ 10 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) แต่แบบฟอร์มรายงานต้องมีรายการและข้อความเป็นภาษาไทยตามแบบท้าย ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ