รายงานภาษีซื้อ-ขาย จัดทำเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

          การลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ จะลงรายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตามข้อ 10 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) แต่แบบฟอร์มรายงานต้องมีรายการและข้อความเป็นภาษาไทยตามแบบท้าย ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ