การรับรู้กำไรจากการขายเครื่องจักร

กำไรจากการขายเครื่องจักรให้กับ บริษัท ลีสซิ่ง ทางบัญชีบันทึกรับรู้อย่างไรคะ +++ wanwan008 +++
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบและรับรอ ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2555