ขายน้ำแข็งต้องเปิดใบกำกับภาษีไหมค่ะ

ขายน้ำแข็งต้องเปิดใบกำกับภาษีไหมค่ะ wanwan033
ตอบ: ถ้ากิจการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเปิดค่ะ wanwan012
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบและรับรอ