ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

- ตั๋วแลกเงิน

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน

- เช็ค 

บริษัทลงทุนซื้อหุ้นมาในราคาต่ำกว่าราคาตา ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียว....ที่เจ้าของ