เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทลงทุนซื้อหุ้นมาในราคาต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (ราคา Par) ต่อมาบริษัทผู้ออกหุ้นได้มีการลดทุนด้วยวิธีลดจำนวนหุ้น โดยสถานะของบริษัทในขณะนั้นมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสมและเงินสำรองที่กันไว้ ทำให้บริษัทได้รับเงินลดทุนเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทได้รับเงินลดทุนเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนค่าหุ้นที่ได้มา บริษัทต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อใด

          บริษัทผู้ถือหุ้นลงทุนหรือได้หุ้นมาในราคาต่ำกว่าราคาตามมูลค่า (ราคา Par) ต่อมาบริษัทที่ออกหุ้นได้ลดทุนด้วยวิธีลดจำนวนหุ้น โดยบริษัทได้รับเงินลดทุนเท่ากับราคาPar ซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนค่าหุ้นที่ได้มา บริษัทต้องนำเงินลดทุนที่ได้รับจากการลดจำนวนหุ้นเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่ากำไรสะสมและเงินสำรองที่กันไว้รวมกันมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ตามมาตรา 40(4)(ง) และ มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทได้รับเงินลดทุนเท่ากับราคา Par  ซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนค่าหุ้นที่ได้มาทำให้มีเงินส่วนเกินจากการลดทุน บริษัทต้องนำเงินส่วนเกินดังกล่าวมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ เมื่อมีการขายหุ้นส่วนที่เหลือหลังจากการลดทุนออกไปจริง
บริษัทลงทุนซื้อหุ้นมาในราคาต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (ราคา Par) ต่อมาบริษัทผู้ออกหุ้นได้มีการลดทุนด้วยวิธีลดจำนวนหุ้น โดยสถานะของบริษัทในขณะนั้นมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสมและเงินสำรองที่กันไว้ ทำให้บริษัทได้รับเงินลดทุนเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทได้รับเงินลดทุนเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนค่าหุ้นที่ได้มา บริษัทต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อใด
วัดท่าอิฐ ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท