เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สำนักงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติจะจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 10,000 เล่ม โดยนำขึ้นทูลเกล้าฯ 3,000 เล่ม เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนมัธยมทั่วประะเทศ ส่วนที่เหลือจะจัดจำหน่ายและนำเงินรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป กรณีบริษัทบริจาคในโครงการดังกล่าวสามารถหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะมิใช่การบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
สำนักงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติจะจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 10,000 เล่ม โดยนำขึ้นทูลเกล้าฯ 3,000 เล่ม เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนมัธยมทั่วประะเทศ ส่วนที่เหลือจะจัดจำหน่ายและนำเงินรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป กรณีบริษัทบริจาคในโครงการดังกล่าวสามารถหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
เงินปันผลที่จ่ายให้กับชาวญี่ปุ่นต้องหักภ ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง