เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯ และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอย่างไร

          ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ โดยให้บริษัทออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานในระหว่างปีภาษี ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
อาหารดีมีประโยชน์ที่สาวๆไม่ควรพลาดการดูแ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัยที่ดิน