เมื่อรับชำระค่าหุ้นครบแล้ว บอจ.5 สั่งทำสินค้ากระเป๋าจากบริษัทผู้ผลิต เมื่