เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หลักฐานที่ใช้สำหรับการหักค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามารถจัดทำเองได้หรือไม่

          ได้ แต่ต้องมีข้อความอย่างน้อย ตามแบบ ล.ย.03 และจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทย (หากทำเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีภาษาไทยกำกับด้วย) และหากประสงค์จะทำหนังสือรับรองเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หลักฐานการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคที่ดินจากบุคคลธรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จ่ายเ