เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ผู้ประกอบการรับเหมาไม่มาทำตราสารตามกำหนดเวลา เหตุเพราะหลงลืม และมีหนังสือมาขอลดจำนวนเงินเพิ่ม สมควรที่จะลดเงินเพิ่มให้หรือไม่

          การพิจารณาลดเงินเพิ่มจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบเจตนาหากมีเหตุอันสมควรสามารถลดเงินเพิ่มได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512)
เอกสารประกอบการบัญทึกบัญชี ซื้อปุ๋ยจากหจก.ที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป