เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

รับเขียนบทความ ตามนิตยสารต่าง ๆ บริษัทได้เรียกเงินคืนเนื่องจากไม่พอใจในเรื่องส่วนตัว แต่ได้ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แล้ว ต้องนำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย นั้น มาเครดิตหรือไม่ และบริษัทผู้จ่ายต้องทำอย่างไร

          กรณีดังกล่าว ผู้เขียนบทความไม่ต้องนำรายได้ดังกล่าวมายื่นแบบตอนปลายปี และไม่ต้องนำเครดิตที่ถูก หัก ณ ที่จ่ายมาใช้ และบริษัทผู้จ่ายต้องไปยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร  (แบบ ค.10)  เป็นรายเดือนภาษีเพื่อขอคืนเงินที่ หัก ณ ที่จ่าย และได้นำส่งไว้ ​
อาหารสำหรับการลดความอ้วน 10 กิโลกรัมในระ เขื่อนภูมิพล