เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ กรณีนำเข้าสินค้าจะใช้อัตราใด

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ให้ใช้อัตราขายของธนาคารพาณิชย์หรืออัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละวัน ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ให้ใช้อัตราที่กรมศุลกากรใช้คำนวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 79/4(2) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ
บริษัทเดินเรือระหว่างประเทศเป็นของคนไทย อยากทราบว่าจะต้องเตรียมตัวสอบ