เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเดินเรือระหว่างประเทศเป็นของคนไทย นำเรือซ่อมบำรุง กรมพาณิชย์นาวีให้หักค่าเสื่อมราคา ในอัตราร้อยละ 30 แต่ตามประมวลรัษฎากรให้หักค่าเสื่อมราคา ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ใช่หรือไม่

          การหักค่าเสื่อมทรัพย์สิน ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งโดยสภาพของทรัพย์สินนั้นหักได้ ในอัตราร้อยละ 20​
กรอก ภงด.1 ที่ถูกต้องอย่างไรดีคะ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามมาตร