ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเขียนหนังสือ หร เครดิตภาษีซื้อ