เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเป็นค่าเลี้ยงอาหารกลางวัน เงินสวัสดิการห้องยาโรงพยาบาล ค่าสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ค่าอุปการะ (สปอนเซอร์) การแข่งขันกอล์ฟ ค่าซ่อมรถ เงินบริจาคโบล์ลิ่งการกุศล ค่าไม้กอล์ฟและถุงใส่ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          รายจ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและเป็นการส่วนตัวของผู้มีอำนาจจ่ายเงินนั้นๆ และมิใช่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย หรือเป็นรายจ่ายเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจกรณีของกิจการโดยตรง แม้บางรายการจะมีลักษณะเป็นไปเพื่อการกุศลอยู่บ้าง แต่ก็หาใช่เป็นการกุศลสาธารณะไม่ จึงต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ​
รับสอนดนตรีในโรงเรียนและได้ค่าสอนเป็นเทอ รับประทานกล้วยวันละ 2 ลูก ประโยชน์มหาศาล