ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ

ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะว่าต้องใช้เอกสารฉบับไหนค่ะ มาบันทึกบัญชีค่ะ wanwan022
ตอบ: กิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผ่านด่านกรมศุลกากรนั้น กิจการจะต้องยื่นเอกสารตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากรค่ะ กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการค่ะ กิจการสามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ขอคืนอากรทำอย่างไรค่ะ บริษัทผู้กู้ทำประกันชีวิตกรรมการเพื่อคุ้