บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ ถ้าเราเพิ่มทุนจากหุ้นส่วนในกิจการ wanwan022
ตอบ: wanwan035 wanwan035 wanwan035
ตอบ: ใช้ได้ตลอดไปค่ะ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือไม่ได้เลิกประกอบการค้าค่ะ :P
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็ ต้องการยกเลิกกิจการ