บุคคลธรรมดาได้รับที่ดินที่ศาลสั่งให้ครอบครองโดยปรปักษ์ ต้องเสียภาษีอย่างไร

          ได้รับในปีไหนถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีนั้น​
รายได้ 2 ล้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จด vat จะ รอบระยะบัญชีสำหรับการยื่นภาษีเงินได้นิติ