รายได้ 2 ล้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จด vat จะเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไร

รายได้ 2 ล้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จด vat จะเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไร wanwan038
ตอบ: นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใดที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปีต้องเข้าสู่ระบบภามูลค่าเพิ่มค่ะ
บริษัทเปลี่ยนนโยบายการชำระเงินให้แก่เจ้า บุคคลธรรมดาได้รับที่ดินที่ศาลสั่งให้ครอบ