บริษัทระบุว่าหากลูกค้าจ่ายก่อน 30 วันจะได้รับส่วนลดทางการค้า เมื่อมีการจ่ายเงินบริษัทออกใบเสร็จรับเงินตามจำนวนเงินในใบกำกับภาษี ไม่ได้ระบุหักส่วนลดตามที่ตกลงกันไว้ บริษัทสามารถออกใบลดหนี้ได้หรือไม่

          กรณีดังกล่าวไม่ใช่มูลเหตุของการออกใบลดหนี้ ตามข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542ฯ แต่สามารถออกใบลดหนี้ทางการค้าได้​
สมาชิกของสภาฯ จําเป็นต้องเลือกเป็นสมาชิก พิธีขึ้นบ้านใหม่ก่อนทำการย้ายเข้าบ้าน