หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะมีความผิดร้ายแรงหรือไม่

          ไม่มีความผิดร้ายแรง แต่จะมีผลเสียหากไม่ไปชี้แจงหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาจถูกออกหมายเรียกเพื่อทำการตรวจสอบ และประเมินภาษีตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่ได้​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การฝากขาย มีส่วนลดจ่าย จะต้องบันทึกบัญชี ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่