การฝากขาย มีส่วนลดจ่าย จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรครับ

การฝากขาย มีส่วนลดจ่าย จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรครับ
ยกเลิกบริษัทเพื่อโอนกิจการทั้งหมดเข้ากับ หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะม