ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เป็นคชจ.ของกิจการได้หรือไม่

ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เป็นคชจ.ของกิจการได้หรือไม่ ถ้าเป็นชื่อกรรมการค่ะ wanwan026
ประกอบกิจการขายสินค้า ต่อมามีรายรับจากกา ห้างหุ้นส่วนสามัญประกอบกิจการผลิตน้ำผลไม