เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

แพทย์มีรายได้จากการรับจ้างให้ไปตรวจรักษาพนักงานและครอบครัวของพนักงานของผู้ว่าจ้าง ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ถือเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

          เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร  หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ
บุคคลธรรมดาได้รับใบอนุโมทนาบัตร ระบุว่า การออมเงินกับตัวอย่างของพ่อแม่ในแต่ละครอ