เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีระเบียบเงินทุนสะสมเพื่อเป็นทุนเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทจะจ่ายเข้าบัญชีของพนักงานแต่ละคนและพนักงานจะถอนเงินดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ บริษัทสามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          ระเบียบเงินทุนสะสมเพื่อเป็นทุนเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน แม้ไม่เข้าลักษณะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงออก ตามมาตรา 65 ตรี(2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ลักษณะการจ่ายเงินสมทบของบริษัทถือว่าเป็นรายจ่ายให้พนักงานเด็ดขาดไปแล้ว ไม่ต้องห้ามถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 65 ตรี(2) แห่งประมวลรัษฎากร ​
หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่ายของกิจกา ผู้มีเงินได้รับบุตรบุญธรรมในเดือนกันยายน