เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สามีภริยาจดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี สามีเลี้ยงดูบิดามารดาของภริยา ซึ่งภริยาเป็นแม่บ้านและไม่มีเงินได้ สามีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของภริยาได้หรือไม่

          การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 47(1) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)  ความเป็นสามีภริยาไม่ต้องมีอยู่ตลอดปีภาษีที่ใช้สิทธิหักลดหย่อน ดังนั้น การที่สามีจะเลี้ยงดูบิดามารดาของภริยาที่สมรสระหว่างปีภาษี กรณีภริยาไม่มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาไม่ได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีมีสิทธินำบิดามารดาของภริยาไปหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้           ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป การหักลดหย่อนบิดามารดา ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) ได้ดังนี้           1. กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้คนละ 30,000 บาท และบิดามารดาของคู่สมรสได้คนละ 30,000 บาท           2. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย โดยแยกยื่นรายการและเสียภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนคนละ 30,000 บาท           3. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย โดยยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันสำหรับเงินได้ ตามมาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ยื่นในนามของตนเอง ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้คนละ 30,000 บาท           4. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย โดยยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันทั้งหมด ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน และบิดามารดาของคู่สมรสได้คนละ30,000 บาท​
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2549 แต่แสดงเงิน 10 เคล็ดลับเด็ดๆที่สวยได้ในราคาประหยัด (