เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09 เมื่อมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ได้ออกใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ประกอบการเป็นชื่อบริษัทเดิม อยากทราบว่าลูกค้าสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

          ได้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09  ดังนั้น ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ชื่อเดิม) ถือเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ  และผู้ซื้อสามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ 
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09 เมื่อมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ได้ออกใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ประกอบการเป็นชื่อบริษัทเดิม อยากทราบว่าลูกค้าสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
ผัดกระเพา ของดีประจำจังหวัดสระแก้ว